Služby

Dále nabízíme i tyto služby:

Technické poradenství

Diagnostika odvaděčů kondenzátu a uzavíracích armatur včetně vypracování protokolu, výpočtu ztrát a návrhu řešení na úsporu energie

Servisní opravy výrobků GESTRA